Werkwijze

 

Kyda Interim is een jonge organisatie die zich richt op de markt voor financieel interim management, de nadruk ligt op het oplossen van financieel administratieve problemen in de controlling omgeving van uw organisatie.

De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van financieel administratieve processen, die moeten leiden tot transparante stuurinformatie. Op basis van de jarenlange ervaring als business controller is ook het optimaliseren van bedrijfsprocessen een activiteit die kan worden uitgevoerd.

Op basis van de aangeboden casus zal in een persoonlijk gesprek bepaald worden of er voldoende overeenkomsten zijn in de gevraagde en geboden competenties. Wij hechten echter ook veel waarde aan het persoonlijk passen binnen uw organisatie, waarbij een wederzijdse overtuiging aanwezig moet zijn, dat de opdracht succesvol uitgevoerd kan worden.
Voor aanvang van de werkzaamheden zal een overeenkomst worden opgesteld, waarin ondermeer de volgende zaken opgenomen zullen zijn:

• Probleemstelling, “SMART” beschreven
• Op te leveren oplossing(en) (‘deliverables’)
• Doorlooptijd

 

Tussentijds zal de voortgang regelmatig worden besproken en waar nodig kan dit leiden tot een aanpassing van de opdracht.

 

Wij vinden het van groot belang dat uw probleem door ons adequaat kan worden opgelost en willen dan ook graag de sleutel zijn die u nodig heeft.